रुद्रप्रसाद पण्डित

रुद्रप्रसाद पण्डित

रजिष्ट्रार

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

टाेलराज उपाध्याय

टाेलराज उपाध्याय

सूचना अधिकारी

अनुगमन तथा मानदण्ड

०१४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

खिमानन्द आचार्य

खिमानन्द आचार्य

गुनासो सुनुवाई अधिकारी

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

तोमनाथ उप्रेती

तोमनाथ उप्रेती

उपसचिव (लेखा)

आर्थिक प्रशासन तथा स्रोत परिचालन शाखा

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

हरि पाैडेल

हरि पाैडेल

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

ईश्वर प्रसाद आचार्य

ईश्वर प्रसाद आचार्य

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा/सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाई (Focal Person)

०१४४६५५१७

दिपकराज पोखरेल

दिपकराज पोखरेल

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

प्रेमराज लुईंटेल

प्रेमराज लुईंटेल

शाखा अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

सरस्वती पराजुली

सरस्वती पराजुली

शाखा अधिकृत

Planning Section

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

निरोज घिमिरे

निरोज घिमिरे

शाखा अधिकृत

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

 प्रेम शर्मा

प्रेम शर्मा

कम्प्युटर अधिकृत

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

शोभा घिमिरे

शोभा घिमिरे

शाखा अधिकृत

तथ्याङ्क तथा वित्तीय लिश्लेशण शाखा

०१४४६५५१७

विकास निराैला

विकास निराैला

लेखा अधिकृत

आर्थिक प्रशासन तथा स्रोत परिचालन शाखा

०१-४४६५५१७

sahakaribivag@gmail.com

मनुका घिमिरे

मनुका घिमिरे

कानून अधिकृत

Law

०१४४६५५१७

कमल पोखरेल

कमल पोखरेल

नायव सुब्बा

Law Section

०१४४६५५१७

सुमन पोखरेल

सुमन पोखरेल

नायव सुब्वा

Store

९८४१३७७०४३

 चेत प्रसाद रिजाल

चेत प्रसाद रिजाल

नायव सुब्वा

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

अमर सिंह वली

अमर सिंह वली

नायव सुब्वा

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

विद्या के.सी.

विद्या के.सी.

नायव सुब्बा

श्रीमान रजिष्ट्रारज्यूको कार्यकक्ष

०१४४६५५१७

डिल्ली बहादुर  खड्का

डिल्ली बहादुर खड्का

कम्प्युटर अपरेटर

संस्था सङ्गठन

०१४४६५५१७

सुजिता ढकाल

सुजिता ढकाल

कम्प्युटर अपरेटर

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

अन्जना शाहि

अन्जना शाहि

कम्प्यटर अपरेटर

Account

४४६११७७

याेगमणि पाण्डेय

याेगमणि पाण्डेय

कम्प्युटर अपरेटर

अनुगमन तथा मानदण्ड

४४६११७७

ज्ञानु कुमारी बस्नेत

ज्ञानु कुमारी बस्नेत

खरिदार

प्रशासन तथा सहकारी प्रवर्धन शाखा

०१४४६५५१७

बसन्त अधिकारी

बसन्त अधिकारी

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

लक्ष्मण राई

लक्ष्मण राई

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

मापदण्ड तथा अनुगमन शाखा

०१४४६५५१७

बाशु खत्री

बाशु खत्री

हलुका सवारी चालक

०१४४६५५१७

रामु पाठक

रामु पाठक

कार्यलय सहयोगी

०१४४६५५१७

Website Views:
Web Counter