S.N. Title Group Published Date
1. सहकारी ऐन २०७४ काे दफा ३०(२) बमोजिम स्थानीय तह सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्ने व्यवस्था सम्बन्धी भएको निर्णय Circular 2019-07-12 Download
2. विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा Circular 2015-09-16 Download
3. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा Circular 2018-09-25 Download
4. साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा Circular 2018-09-03 Download
5. सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा Circular 2018-07-04 Download
6. सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा Circular 2018-07-02 Download
Website Views:
Web Counter