हाई लाईटस : सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः२०७३।०३।०५)  |   जिल्लागत प्रोफाइल प्रकाशित गर्दा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा ।  |   विवरण सम्बन्धमा ।  |   तालिममा सहभागी हुन पठाईदिने बारे ।  |   तालिममा सहभागी हुन पठाईदिने बारे ।  |  

स्वागत

सहकारीताको इतिहास नेपाली समाजमा धेरै पहिले देखि कायम भएको देखिन्छ । ढिकुटी, पर्म तथा गुठीको रुपमा संचालित पूर्व सहकारीका स्वरुपहरु तत्कालिन अवस्थामा नेपाली समाजमा प्रचलित थिए । यिनै पूर्व सहकारीहरुलाई संस्थागत स्वरुप दिदै सहकारी प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधारको रुपमा विकास गर्ने र ग्रामिण विकासको उपयुक्त र प्रभावकारी माध्यमको रुपमा सहकारी प्रणालीलाई उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट«य प्रयासलाई नेपालमा समेत आत्मसात गर्ने क्रममा वि.सं. २०१० सालमा तत्कालिन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय अर्न्तगत सहकारी विभागको स्थापना भयो ।

सहकारी विभागको स्थापना पछि तत् Read More...

सुचना तथा समाचार

केशव प्रसाद रेग्मी 

रजिष्ट्रार 

विष्णु प्रसाद घिमिरे 

सूचना अधिकारी 
भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण